Αναβάθμιση πλατφόρμας elearn.uoc.gr Αύγουστος 2018

Αναβάθμιση πλατφόρμας elearn.uoc.gr Αύγουστος 2018

Number of replies: 0

Σήμερα Τετάρτη 8 Αυτγούστου 2018 ολοκληρώθηκε μια μεγάλη αναβάθμιση της πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης μάθησης elearn.uoc.gr τόσο στην τελευταία έκδοση του Moodle 3.5.1. καθώς και σε νεότερη έκδοση λειτουργικού συστήματος και PHP και συστήματος βάσης δεδομένων.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία.

Ευχαριστούμε 

Για την ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών
Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ