Μη διαθεσιμότητα Πλατφόρμας λόγω έκτακτων εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα Πλατφόρμας λόγω έκτακτων εργασιών.

από Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Σήμερα Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και στις 16:00 θα πραγματοποιηθούν, ΕΚΤΑΚΤΑ, εργασίες στην πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης  elearn.uoc.gr.  

Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στις 4 ώρες.  

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Ευχαριστούμε 

Για την ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών
Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ