Αναβάθμιση πλατφόρμας elearn.uoc.gr

Αναβάθμιση πλατφόρμας elearn.uoc.gr

από Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αναβάθμισης του πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος διαχείρισης μάθησης elearn.uoc.gr στην τελευταία έκδοση του Moodle.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε την ομάδα διαχείρισης της πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης αν διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία.

Ευχαριστούμε

Για την ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης
Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών
Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ