Ενημέρωση για σεμινάριο

Ενημέρωση για σεμινάριο

από Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Διοργανώνουμε ένα σεμινάριο που απευθύνεται στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης  αναφορικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr (moodle). Στο σεμινάριο θα εστιάσουμε στα ακόλουθα θέματα:
- Χρήση των ομάδων στα μαθήματα
- Αξιολόγηση από συμφοιτητές (peer assessment) με τη δραστηριότητα "Εργαστήριο"
- Ιστολόγια (Blogs).

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στην Κεντρική Διατμηματική Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης (E130 στο κτίριο του Μαθηματικού) την Τετάρτη 28/9 στις 12:00 και θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα περίπου. Ειδικότερα για την Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, θα υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στο αμφιθέατρο Δ2Α.