Νέα εμφάνιση της πλατφόρμας

Νέα εμφάνιση της πλατφόρμας

από Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Η εμφάνιση της πλατφόρμας έχει ανανεωθεί. Μπορείτε να βρείτε εδώ οδηγίες για τις βασικές λειτουργίες λαμβάνοντας υπόψη τη νέα δομή της πλατφόρμας ("Νέος οδηγός διδάσκοντα").