Ολοκλήρωση αναβάθμισης

Ολοκλήρωση αναβάθμισης

από Ομάδα διαχείρισης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναβάθμιση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία έλαβε χώρα από τις 20 ως τις 22 Φεβρουαρίου 2020.