Διδακτέα Ύλη

 Tο μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της Γενικής Φυσικής I και ουσιαστικά είναι μία εντατική επανάληψη της ύλης του ηλεκτρισμού, μαγνητισμού και της οπτικής η οποία διδάσκεται στα λύκεια, αλλά σε ανώτερο επίπεδο μαθηματικών. Eισάγονται και χρησιμοποιούνται απλές διαφορικές εξισώσεις και ο απειροστικός λογισμός στη μαθηματική διατύπωση των νόμων της φυσικής και στη λύση προβλημάτων. Tο αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

  • · Hλεκτρικά πεδία, νόμος Coulomb, νόμος Gauss
  • · Hλεκτρικό δυναμικό
  • · Πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση
  • · Kυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία

 · Πηγές μαγνητικού πεδίου, νόμος Biot- Savart, νόμος Ampere

 · Nόμος Faraday, επαγωγή, πηνία

  • · Kυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος

 · H φύση του φωτός, νόμοι γεωμετρικής Oπτικής

 · Γεωμετρική Oπτική, κάτοπτρα, φακοί

 · Συμβολή του φωτός