Θα γίνει προσπάθεια να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα ερωτήματα τα σχετικά με την αγροτική μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολία (και την Ελλάδα ειδικότερα) στη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα. Θα γίνει εκτεταμένη χρήση  αρχειακών πηγών (Υπ.Γεωργίας/ΓΑΚ) σχετικών με την «αγροτική μεταρρύθμιση» του Μεσοπολέμου.