Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων

Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Επανίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
2139/2018-06-11 τ.Β’
2586/2018-07-03 τ.Β’
Διευθύντρια Σπουδών Ευμορφία Κονδύλη
Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Εντατικής Ιατρικής
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Παναγιώτης Αγγουριδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Επείγουσας Ιατρικής
Γραμματεία ΠΜΣ Γραμματεία: Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γραμματεία: Τζουλιέτα Πέρες-Χαιρέτη
Τηλέφωνο 2810.39.4868
2810.39.4526
2810.39.4515
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://pms-epeigoysa-kai-entatiki-therapeia-paidon-e-ivon-kai-neon.webnode.gr/