Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Έγκρισης ....: 598/07.03.2016, τ.Β’
ΦΕΚ Επανίδρυσης: 1397/25.04.2018 ΕΜΒ, τ. Β’
Διευθυντής Σπουδών Εμμανουήλ Γαλανάκης
Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γεώργιος Μπριασούλης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
2810.39.4926
2810.39.4615
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/