Υπεύθυνος κλινικής άσκησης στην παιδιατρική: Εμμανουήλ Γαλανάκης