Υπεύθυνοι κλινικής άσκησης στη Χειρουργική: Οδυσσέας Ζώρας, Εμμανουήλ Χρυσός, Ιωάννης Ρωμανός, Κωνσταντίνος Λασιθιωτάκης