Πλήθος μελετών αναφέρει ότι η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους οι επιχειρηματίες είναι μεγαλύτερη από την εργασιακή ικανοποίηση των μισθωτών εργαζομένων. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Γιατί οι επιχειρηματίες δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από την εργασία τους; Πως καταφέρνουν και επιδεικνύουν ανθεκτικότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας και της ζωής γενικότερα;. Ποιες δεξιότητες είναι αυτές που βοηθούν τους επιχειρηματίες να δημιουργούν αξία και να νοιώθουν ικανοποιημένοι από την εργασία και τη ζωής τους;

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης να κατανοήσουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ψυχολογίας της επιχειρηματικής συμπεριφοράς ως ικανότητας (αλλά και ως διαδικασίας) που οδηγεί στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας (όχι μόνο οικονομικής) και να αυτό-αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες στο πλαίσιο αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ρόλο των δυνάμεων του χαρακτήρα [όπως για παράδειγμα η Δημιουργικότητα, η Ελπίδα, η Επιμονή, η Περιέργεια, η Κοινωνική (συναισθηματική) Νοημοσύνη, η Αυτοπειθαρχία κτλ.] από τη θεωρία της Θετικής Ψυχολογίας και πως σχετίζονται με τις ιδέες και ευκαιρίες, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διαχείριση ατομικών πόρων.

The course will help students to understand the "new urban question": How will urban development and living become sustainable and just and how can they change the history of the planet?