Διαθέσιμα μαθήματα

Το μάθημα εδράζεται στην ανάγκη εστίασης στο τρίπτυχο: καινοτομία – διανοητική ιδιοκτησία – επιχειρηματικότητα. Γίνεται παρουσίαση της ταξινόμησης και μέτρησης…
Το μάθημα εδράζεται στην ανάγκη εστίασης στο τρίπτυχο: καινοτομία – διανοητική ιδιοκτησία – επιχειρηματικότητα. Γίνεται παρουσίαση της ταξινόμησης και μέτρησης…
Τα τελευταία χρόνια, πλήθος ερευνών αναφέρει ότι η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους οι επιχειρηματίες είναι μεγαλύτερη από την εργασιακή ικανοποίηση #8230;
  • Διδάσκων: Βασίλειος Αράπογλου

The course will help students to understand the "new urban question": How will urban development and living become sustainable and just and how can they change the history of the planet?