Διαθέσιμα μαθήματα

  • Διδάσκων: Μάριος Πιτικάκης
  • Διδάσκων: Δημήτρης Πλεξουσάκης
Το μάθημα ΗΥ-180 (Λογική) αποτελεί μια εισαγωγή στη Μαθηματική Λογική και το ρόλο που αυτή παίζει στην Επιστήμη Υπολογιστών. Εξετάζει βασικές έννοιες από τον Προτασι…
  • Διδάσκων: ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  • Διδάσκων: Μάριος Πιτικάκης
Το μάθημα αποτελεί την συνέχεια του μαθήματος Απειροστικός Λογισμός Ι και έχει σαν σκοπό να προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο στην μαθηματική περιγραφή προβλημάτω…
  • Διδάσκων: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
  • Διδάσκων: Εμμανουήλ Καμαριανάκης
  • Διδάσκων: Γεώργιος Παπαγιαννάκης