Η θέση του γιατρού στην κοινωνία
(Προτρεπτικοί λόγοι προς νέους γιατρούς)
Π.Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ