Ένα σεμινάριο για όσους-ες επιλέξουν φοιτητοκεντρικές προσεγγίσεις στην ασύγχρονη μάθηση μέσω e-learn.