Νευροεπιστήμες

Μονοτμηματικό  
Έδρα Τμήμα Iατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 3607/31.12.2014 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Δόμνα Kαραγωγέως
Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας - Αναπτυξιακής Νευροβιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://neuroscience.med.uoc.gr/