Υπεύθυνος κλινικής άσκησης στην Παθολογία: Αχιλλέας Γκίκας