Εγκέφαλος & Νους

Διαπανεπιστημιακό
Διατμηματικό
Πανεπιστήμιο Κρήτης
(Τμήματα Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φ.Κ.Σ)

 

Πανεπιστήμιο Αθήνας - ΕΚΠΑ
(Τμήματα Νοσηλευτικής και Μ.Ι.Θ.Ε)

 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ
(Ινστιτούτα Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 3606/31.12.2014 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Αντώνης Μοσχοβάκης
Kαθηγητής Φυσιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4844
FAX 2810.39.4898
E-Mail bmsecr@med.uoc.gr
website http://brain-mind.med.uoc.gr/